Đổi mã vùng điện thoại các tỉnh đồng loạt trên Android

Người dùng điện thoại Android đã tìm ra công cụ chuyển đổi mã vùng điện thoại cố định của 59/63 tỉnh thành phố một cách cực kỳ đơn giản.

Còn hơn 1 tháng nữa trước thời điểm chuyển đổi mã điện thoại các tỉnh, thành phố trong cả nước vào ngày 1/3/2015 theo quy định trong Thông tư 22/12/2014/TT-BTTTT do Bộ TT&TT ban hành. 59/63 tỉnh, thành phố sẽ phải đổi mã vùng điện thoại cố định nên việc đổi đầu số điện thoại trong danh bạ của người sử dụng chắc chắn sẽ không hề nhẹ nhàng.

Để được hỗ trợ thì người dùng có khá nhiều ứng dụng đổi đầu số trong danh bạ smartphone, tuy nhiên ứng dụng dành cho iPhone có vẻ vẫn đơn giản và hiểu quả hơn ứng dụng Android. Đến giờ người dùng Android mới tìm ra một công cụ khả dĩ để đổi mã điện thoại các tỉnh đồng loạt, không tốn công tốn sức.

Đổi mã vùng điện thoại các tỉnh đồng loạt trên Android

Bước 1: Ngoài giao diện chính của ứng dụng sẽ là danh sách các số điện thoại cố định trong danh bạ chưa cập nhật mã vùng mới. Bạn có thể nhấn ngay vào một số điện thoại để gọi theo mã vùng mới mà chưa cần thực hiện chuyển đổi trong danh bạ.

A1-Đoi-ma-dien-thoai-cac-tinh-thanh-pho-dong-loat-Android-Ma-vung-dien-thoai-cac-tinh-Screenshot_2015-01-20-18-43-05.jpg

Đổi mã vùng điện thoại các tỉnh đồng loạt trên Android: Ngoài giao diện chính của ứng dụng sẽ là danh sách các số điện thoại cố định trong danh bạ chưa cập nhật mã vùng mới. Bạn có thể nhấn ngay vào một số điện thoại để gọi theo mã vùng mới mà chưa cần thực hiện chuyển đổi trong danh bạ.

Bước 2: Khi đã sẵn sàng thực hiện chuyển đổi, hãy đánh dấu chọn các số điện thoại bạn muốn chuyển rồi bấm nút Update để cập nhật mã vùng mới.

A2-Đoi-ma-dien-thoai-cac-tinh-thanh-pho-dong-loat-Android-Ma-vung-dien-thoai-cac-tinh-Screenshot_2015-01-20-19-00-10.jpg

Đổi mã vùng điện thoại các tỉnh đồng loạt trên Android: Khi đã sẵn sàng thực hiện chuyển đổi, hãy đánh dấu chọn các số điện thoại bạn muốn chuyển rồi bấm nút Update (mũi tên) để cập nhật mã vùng mới.

Bước 3: Bạn cũng có thể thêm một số điện thoại mới với mã vùng mới vào danh bạ thông qua ứng dụng này bằng cách nhấn vào dấu “+”…

A3-Đoi-ma-dien-thoai-cac-tinh-thanh-pho-dong-loat-Android-Ma-vung-dien-thoai-cac-tinh-Screenshot_2015-01-20-19-00-46.jpg

Đổi mã vùng điện thoại các tỉnh đồng loạt trên Android: Bạn cũng có thể thêm một số điện thoại mới với mã vùng mới vào danh bạ thông qua ứng dụng này bằng cách nhấn vào dấu “+” (khoanh đỏ).

A4,5-Đoi-ma-dien-thoai-cac-tinh-thanh-pho-dong-loat-Android-Ma-vung-dien-thoai-cac-tinh-Screenshot_2015-01-20-19-00-59.jpg

Đổi mã vùng điện thoại các tỉnh đồng loạt trên Android: Lựa chọn nơi lưu trữ số mới như bình thường.

A5-Đoi-ma-dien-thoai-cac-tinh-thanh-pho-dong-loat-Android-Ma-vung-dien-thoai-cac-tinh-Screenshot_2015-01-20-19-01-16.jpg

Đổi mã vùng điện thoại các tỉnh đồng loạt trên Android: Nhập thông tin số thuê bao như bình thường.

Theo ICTNews.vn

Đổi mã vùng điện thoại các tỉnh đồng loạt trên Android - Tin tức