Khám chữa bệnh trái tuyến vẫn hưởng 100% chi phí bảo hiểm y tế từ 2021

Từ ngày 01/01/2021, người bệnh tham gia BHYT đi thăm khám trái tuyến sẽ được quỹ BHYT chi trả 100% chi phí điều trị nội trú.

 

Khám chữa bệnh trái tuyến vẫn hưởng 100% chi phí bảo hiểm y tế từ 2021

Từ 01/01/2021, đi khám chữa bệnh trái tuyến vẫn hưởng 100% chi phí bảo hiểm y tế. (Ảnh qua dkn)Theo khoản 15 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, trường hợp người có thẻ BHYT tự đi khám chữa bệnh không đúng tuyến tại bệnh viện tuyến tỉnh sẽ được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01/01/2021 trong phạm vi cả nước.Ví dụ: Chị Nguyễn Thị C có thẻ bảo hiểm y tế và nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại bệnh viện đa khoa huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa thì chị được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí điều trị nội trú nếu khám chữa bệnh tại bệnh viện đa khoa Đồng Nai, tỉnh Đồng Nai kể từ ngày 01/01/2021.

Chính sách mới này phần nào giảm bớt được khó khăn về mặt tài chính cho người bệnh tham gia BHYT. Theo đó, người dân sẽ có nhiều thuận lợi hơn cũng như được hỗ trợ nhiều hơn trong việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe bản thân.

Khám chữa bệnh trái tuyến vẫn hưởng 100% chi phí bảo hiểm y tế từ 2021

Thẻ BHYT. (Ảnh qua vietnamnet)

Tính đến thời điểm hiện tại, việc thông tuyến BHYT đã được áp dụng ở các cơ sở khám, chữa bệnh tuyến xã vàtuyến huyện theo khoản 4 Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung 2014.Cụ thể, từ ngày 01/01/2016, người tham gia BHYT đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện được quyền khám, chữa bệnh BHYT tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện trong cùng địa bàn tỉnh với mức hưởng như khi khám, chữa bệnh đúng tuyến.Hiện nay, nếu người bệnh khám chữa bệnh trái tuyến tại bệnh viện tuyến tỉnh chỉ được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 60% chi phí điều trị nội trú.

 

Theo tinhhoa.net

Khám chữa bệnh trái tuyến vẫn hưởng 100% chi phí bảo hiểm y tế từ 2021