Trung tâm VNCERT tổ chức diễn tập về Ứng cứu sự cố An ninh mạng năm 2019

Ngày 31/7/2019 Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam ( VNCERT) Chủ trì tổ chức cho các thành viên mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin quốc gia, các đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin ứng cứu tham dự Chương trình diễn tập quốc gia về ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng năm 2019.

Tham gia buổi diện tập có sự góp mặt của ông Nguyễn Thành Hưng – Thứ trưởng bộ Truyền thông – Thông tin; Ông Nguyễn Khắc Lịch – Phó giám đốc VNCERT; Thiếu tướng Tống Viết Trung- Phó tư lệnh, Bộ tư lệnh tác chiến không gian mạng… cùng 300 đại biểu các ban ngành liên quan tham dự.

Có thể thấy, tấn công mạng ngày càng thay đổi nhanh chóng, với những thủ đoạn tấn công mới tinh vi hơn, lớn hơn , quy mô hơn. Theo thống kê của tổ chức an toàn mạng quốc tế Panda Security bình quân mỗi ngày có 230.000 mẫu mã độc mới được tạo ra và có khoảng 4000 cuộc tấn công mã độc để tống tiền Ransomwware; Thiệt hại bình quân cho 1 mã độc là 1.077 USD. Trong 131 email được gửi đi thì lại có 1 email chứa mã độc Malwware.

Ở Việt Nam, theo thông kế mới nhất của Trung tâm VNCERT, từ đầu năm 2019 đến nay, Trung tâm ghi nhận có 6219 sự cố tấn công mạng vào trang Web Việt Nam, so với năm ngoái tổng số tấn công đã lên 104%.

Chính vì vậy VNCERT tổ chức buổi diễn tập nhằm thông qua chương trình diễn tập an toàn an ninh mạng 2019, các tổ chức, cá nhân có thể kiểm tra tính sẵn sàng của các đầu mối liên lạc giữa các đội, kiểm tra phương án dự phòng trong quy trình ứng cứu sự cố; nâng cao năng lực ứng cứu sự cố và nâng cao khả năng phối hợp giải quyết sự cố an ninh mạng xuyên quốc gia.

Chương trình diễn tập ứng cứu sự cố mạng được Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam liên kết với các đơn vị an toàn an ninh mạng trong nước và quốc tế tổ chức nhằm nâng cao năng lực phòng chống tấn công mạng, tăng cường sự phối kết hợp giữa các đơn vị an toàn thông tin, phát hiện sớm các vụ tấn công để phòng ngừa hiệu quả các vụ tấn công mạng.

Diễn tập quốc gia ứng cứu sự cố an toàn mạng là hoạt động thường niên và là nội dung quan trọng được Thủ Tướng Chính phủ giao Bộ Truyền thông –Thông tin và Trung tâm VNCERT tổ chức theo quyết định số QĐ/1622-TTg ngày 25/10/2017 của Thủ Tướng chính phủ phê duyệt. Đề án “ Đẩy mạnh hoạt động của mạng lưới ứng cứu sự cố, an toàn thông tin mạng trên toàn quốc năm 2020, định hướng 2025.”

Trong thời gain qua, với sự nỗ lực không ngừng nhằm nâng cao năng luwcjcho mạng lưới ứng cứu sự cố quốc gia, Bộ Truyền thông –Thông tin đã giao cho Trung tâm VNCERT và các đơn vị liên quan thường xuyên tổ chức các buổi diễn tập an toàn mạng quy mô lớn cho tất cả Bộ, tỉnh trên cả nước.

Nga Lê

A1: Ông Nguyễn Khắc Lịch – Phó giám đốc VNCERT phát biểu trong hội nghị.

A2: Chương trình diễn tập nhằm giúp nâng cao kỹ năng xử lý sự cố: phân tích mã độc, điều tra, xác minh nguồn gốc tấn công mạng... và khả năng phối hợp giải quyết sự cố an ninh mạng xuyên quốc gia.

 

 

Theo Như Thảo

Trung tâm VNCERT tổ chức diễn tập về Ứng cứu sự cố An ninh mạng năm 2019