Vĩnh Phúc khuyến khích đưa võ dân tộc vào giảng dạy

Đối với môn phái Nam Huỳnh Đạo, Sở này cho biết đã ban hành phân phối chương trình, nhà xuất bản giáo dục đã phát hành tài liệu giảng dạy.

Các trường đăng ký mua để có tài liệu phục vụ giảng dạy trong năm học này và những năm tiếp theo. Cụ thể, mỗi trường THCS đăng ký mua ít nhất 2 bộ/1 khối, mỗi trường THPT đăng ký mua ít nhất 2 bộ/khối.

Đối với môn phái khác, các trường đăng ký nội dung giảng dạy để phòng Công tác HSSV bổ sung phân phối chương trình và nguồn tài liệu dạy học.

Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc cho biết, thực hiện chương trình giảng dạy môn Thể dục bậc trung học của Bộ GD&ĐT, từ năm học 2010 – 2011, Sở đã có kế hoạch tổ chức thí điểm đưa môn võ dân tộc (Nam Huỳnh Đạo) vào giảng dạy nội dung tự chọn môn Thể dục và có kết quả tốt. 

Powered By WizardRSS.com | Full Text RSS Feed | Amazon WordPress | rfid blocking wallet sleeves

Xem thêm: Thi đại học cao đẳng, Điểm thi đại học 2014. Đề thi đại học cao đẳng 2014….

Tags: , , , , , , , , ,