Xuân Bắc: ‘Tôi không đủ tuổi để chê Bắc Đẩu Công Lý’

Nhắc đến Công Lý, Xuân Bắc khẳng định đó là một bạn diễn tài năng và anh không đủ tuổi để chê.

Nhắc đến Công Lý, Xuân Bắc khẳng định đó là một bạn diễn tài năng và anh không đủ tuổi để chê.

Theo

Xuân Bắc: ‘Tôi không đủ tuổi để chê Bắc Đẩu Công Lý’ - Giải Trí